Thư viện mã nguồn mở có cái tên là dilb có thể chạy được trên các dạng nền tảng khác nhau như nền tảng window, nền tảng ios, nền tảng mã nguồn mở Ubuntu. Thự viện mã nguồn mở này được viết trên ngôn ngữ C++. Tác giả thực hiện có tên là Davis King – một lập trình viên có tiếng trong giới lập trình. Dlib hỗ trợ vô cùng đa dạng cho các kiểu công việc khác nhau như công việc về mạng, công việc về hệ thống mạng, công việc về hạ tầng mạng… ví dụ như tỏng lĩnh vực về ứng dụng máy tính, Dlib có các khả năng thực hiện nhiều công việc phức tạp và khó nhằn như công việc đi sâu vào tìm hiểu về thuật toán, lọc và trích xuất các nguồn dữ liệu cần thiết. Việc cài đặt Dlib đối với hệ phần mềm window không gặp quá nhiều khó khăn. Các quy trình được thực hiện một cách tự động hết sử dễ dàng. Tuy nhiên vì bản thân Dlib là một mã nguồn mỡ nên khi cài đặt cho hệ ngôn ngữ Ubuntu – một hệ ngôn ngữ mã nguồn mở sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Cách thực cài đặt Dlib cho hệ ngôn ngữ mã nguồn mở
Đề cài đặt Dlib cho hệ ngôn ngữ mã nguồn mở cần có bốn thư viện chính sau đây. Thiếu bất cứ một thư viện nào thì việc cài đặt Dlib này sẽ không thể diễn ra được. Vì vậy người kỹ thuật cần phải kiểm tra thất kỹ trước khi tiến hành cài đặt hệ thông tin mã nguồn mở Dlib.
Trước hết là thư viện Boost. Đây là một tập hợp của các thư viện C++ giúp cho người lập trình viên không phải đau đầu vật lộn với các tác vụ cơ bản nhưng được cho là khá khó khăn để code kỹ thuật từ đầu như đại số tuyến tính ,hay việc xử lý đa luồng, việc xử lý hình ảnh cơ bản hay việc kiểm thử unit được cho là cơ bản
Tiếp theo đó chính là hệ thự viện thứ hai, thư viện Boost.Python. Nó sẽ cung cấp khả năng tương tác giữa ngôn ngữ C++ và ngôn ngữ Python. Ngôn ngữ chính của Dlib hay là ngôn ngữ nền tảng.
Thư viện thứ ba cần phải có chính là thư viện CMake. Thư viện này được cho là một bộ công cụ mã nguồn mở. Nó thường được dùng để dịch các ngôn ngữ của phần mềm, đồng thời nó có tác dụng kiểm tra và đóng gói phần mềm.
Thư viện thứ tư cần có chính là thư viện X11/XQuartx. Thư viện thứ tư này sẽ cung cấp một framework cơ bản phát triển GUI đang khá phổ biến trên các hệ điều hành mã nguồn mở hiện nay giống như hệ điều hành mã nguồn mở Ubuntu.
Xem thêm: https://cmcsoft.com/tin-tuc/phan-mem-ke-toan-nao-phu-hop-cho-doanh-nghiep-san-xuat-vua-va-nho.html
http://www.diadiemdulichhapdan.com/news/detail/tai-sao-nen-su-dung-phan-mem-ke-toan-kho-808.html