Khai nộp bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ cho mọi công dân hiện nay. Khi các công cụ cũng như các phần mềm phát triển, chúng ta có thể nhiều cách thức tiện lợi để làm việc như là sử dụng các phần mềm điện tử. Hiện nay Nhà Nước cũng đã bắt đầu đáp dụng cách thức khai nộp bảo hiểm xác hội qua mạng và các bạn nên tìm hiểu về các Cách sử dụng phần mềm bhxh để có được sự thuận lợi nhất. 

Những việc cần làm khi sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội 
Đối với những người đăng ký khai nộp bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng, các bạn cần tìm hiểu cách sử dụng phần mềm bhxh để có thể khai nộp bảo hiểm xã hội đúng cách. Đầu tiên, sau khi truy cập vào phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội, bạn sẽ nhập mã số thuế cũng như đơn vị để có thể đăng nhập vào hệ thống. Từ đó, chương trình sẽ hiển thị phần màn hình thông tin cho bạn để bạn có thể khai báo và thực hiện tuần tự các bước. 
Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội sẽ có các phần hệ khác nhau và bắt buộc bạn phải nhập rõ những thông tin cần thiết. Với mỗi danh mục cụ thể, các bạn cần nhập cẩn thận và sau khi nhập cần nhấn chọn nút ghi để có thể ghi lại những thông tin vừa nhập vào. Sau khi nhập và ghi các thông tin, bạn sẽ lựa chọn và tải các file tài liệu cần thiết. Khi đã tải file tài liệu thành công, các bạn sẽ tiếp tục nhập và ghi chép thông tin và thực hiện tiếp các thao tác theo tuần tự. 
Đến khi bạn đã hoàn tất việc nhập vào hồ sơ và các dữ liệu, bạn có thể lựa chọn ghi nhận và khai báo. Lần lượt chọn nút nộp hồ sơ và ký hồ sơ để hoàn tất. Chương trình lúc này sẽ hiển thị ra các cửa sổ yêu cầu bạn nhập vào mã pin để xác nhận. 

Phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội hiện nay 
Phần lớn người dùng và các đơn vị cụ thể hiện nay đều sử dụng phần mềm eBH làm công cụ để khai báo hay kê khai bảo hiểm xã hội điện tử. Đây là một phần mềm dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp có thể lập ra các hồ sơ và thực hiện các thao tác giao dịch liên quan đến vấn đề nghiệp vụ bảo hiểm xã hội. 
Phần mềm eBH hiện nay sẽ thực hiện các chức năng cụ thể như là quản lý quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, lập là lưu giữ cũng như nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội. Các hồ sơ quản lý của các doanh nghiệp lập ra sẽ được lưu giữ tại đây. 
Xem thêm: https://cmcsoft.com/tin-tuc/huong-dan-tai-phan-mem-bhxh-don-gian-nhat.html
Xem thêm bài viết trước: http://www.guongsangthethao.com/huong-dan-va-luu-y-khi-ke-khai-bhxh-dien-tu-qua-mang-hien-nay-n34536.html