Hiện nay hệ thống cung cấp nước của thành phố khoảng 850 nghìn mét khối trên một ngày. Sang năm 2001 sẽ có thêm 100 nghìn mét khối trên 1 ngày từ dự án cấp nước vay vốn ADB. Nhờ các dự án cấp nước BOT: Bình An, Lyonnaise, nước sông Sài Gòn, sau năm 2003, tổng công suất nước sạch thành phố đạt khoảng 1.550 nghìn mét khối trên 1 ngày bảo đảm 200 lít trên 1 người trong 1 ngày đêm, đáp ứng 90 phần trăm nhu cầu của người dân nội thành. Tổng vốn đầu tư cho các dự án này là 5.214.817 tỷ đồng. Mặt khác nhiều dự án về giao thông công chánh khác cũng sẽ được triển khai đồng bộ hư phát triển hệ thống bến bãi phục vụ cho việc đậu xe của nhân dân và các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố, nhằm chấn chỉnh quản lý trật tự vận tải, giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước vào mùa mưa ở địa bàn tinh trạng ngập nước vào mùa mưa ở địa bàn trung tâm, xây dựng hệ thống nhà máy xử lý rác và dây chuyền thu gom vận chuyển rác, củng cố và phát triển hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh trên địa bàn thành phố. Hy vọng 5 năm tới bộ mặt Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang một sắc diện hoàn toàn mới, tạo đà thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế xã hội vào những năm đầu thế kỷ.
Các tuyến đường sắt và đường thủy nội thành
Hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố hiện chỉ đáp ứng được khoảng 5 phần trăm nhu cầu và không thu hút người dân sử dụng. Để tăng số, lượng hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhiều giải pháp sẽ được tiến hành đồng bộ như tăng thêm năng lực giao thông công cộng bằng đường bộ, đường thủy và đường sắt, kết hợp với tăng cường các biện pháp về giao thông. 1000 xe tải nhẹ được nhập và hoán cải thành xe khách, phát triển mạng lưới xe bus rộng khắp thành phố. Các tuyến kênh rạch và vận tải đường thủy sẽ được khai thông nhằm tăng cường khả năng vận tải hành khách và hàng hóa, giảm áp lực giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, các tuyến giao thông đường sắt sẽ được đầu tư với năng lực vận tải lớn, nhằm mục tiêu đảm nhận khoảng 30 phần trăm nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố. Dự án xây dựng hệ thống giao thông bánh sắt nội đô có tổng kinh phí đầu tư lên tới khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Đây là một chương trình lớn mang tầm quốc gia, để giải quyết cở bản tình hình giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh. Ông giám đốc Sở Giao thông Công chánh thành phố cho biết, chương trình này đang được đề nghị nhà nước đưa vào chương trình quốc gia để hoàn chỉnh các thủ tục và nguồn vốn đầu tư nhằm triển khai vào những năm tới.